Vore vigtigste arbejdsområder er følgende:

  • Fugning af vinduer/døre/facade elementer
  • Fugning i baderum/vådrum
  • Fugning i betonkonstruktioner
  • Fugning af glas facader
  • Udskiftning af fuger
  • Dilatationsfuger
  • Fugning af skibsgulve/trægulve og af klinkegulve.
  • Fugning i sterile rum
  • Brandsikring i forbindelse med rør eller lednings gennemføringer
  • Montering af fugebånd
  • Teknisk rådgivning omkring fugeløsninger
  • Fugning i levnedsmiddelindustrien samt køl og frys
  • Fugning omkring vinduer og døre 

  • Vi fuger også for private